Dansk Pattedyratlas.

.

Dansk Pattedyratlas.

.

En række danske dyre- og plantegruppers udbredelsesforhold er inden for de seneste år blevet kortlagt gennem såkaldte atlasprojekter. Det drejer sig om bl.a. fugle, padder, svirrefluer, tæger og højere planter samt et igangværende projekt om ferskvandsfisk. Derimod er udbredelsen af danske pattedyr hidtil kun kortlagt i detaljer for flagermusenes og en række enkeltarters vedkommende.

I september 2000 blev Projekt Dansk Pattedyratlas påbegyndt med det hovedformål over en treårig periode at tilvejebringe en detaljeret kortlægning af samtlige danske pattedyrarters udbredelse i et 10 × 10 km-kvadratnet.

Bag projektet har stået en række forskere med specialkendskab til pattedyrfaunistik. Projektet blev forankret på Zoologisk Museum, København, og Naturhistorisk Museum, Århus, og havde deltagelse af forskere på Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, og Statens Skadedyrlaboratorium, Lyngby. Desuden medvirkede forskere uden for forskningsinstitutionerne. Med denne sammensætning blev der sikret maksimal udnyttelse af kontakter og adgang til allerede eksisterende materiale samt skabt forbindelse til andre undersøgelser, hvorfra data kunne fremskaffes.

Museerne og de øvrige institutioner har en lang tradition for indsamling af data vedrørende pattedyr i samarbejde og dialog med offentligheden, og dette netværk har man kunnet udbygge og trække på i atlasprojektet. Undertegnede har varetaget projektledelsen, og der har endvidere været nedsat en styringsgruppe, som derudover bestod af seniorrådgiver Tommy Asferg og seniorforsker Aksel Bo Madsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø, biolog Birger Jensen, biolog Poul Hald-Mortensen, Aage V. Jensens Fonde, museumsinspektør Svend Tougaard, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, seniorrådgiver Jens Lodal, Statens Skadedyrlaboratorium, og konsulent Carl Christian Kinze.

Med en treårig tidshorisont var det ganske umuligt at bygge alene på faglig deltagelse fra forskningsinstitutioner. Projektet fik derfor gennem en bevilling fra Aage V. Jensens Fonde ansat cand. scient. Tine Sussi Hansen og cand. scient. Marianne Ujvári på treårige bevillinger samt overlærer Jørgen Terp Laursen på en etårig bevilling. Foruden disse har Thea Ø. Bechshøft, Tine Stausholm Christensen, Karsten Hessellund, Klaus Kevin Kristensen, Line A. Kyhn, Rasmus Larsen, Julie Dahl Møller, Marie Sønnegaard Poulsen, Rune G. Therkildsen og Rikke Wedfeldt i kortere eller længere perioder været ansat på projektet. Bevillingen dækkede også øvrige driftsudgifter i løbet af projektperioden.

Gennem en særskilt bevilling fra Aage V. Jensens Fonde er projektet mundet ud i denne bog, som er tilvirket af Naturhistorisk Museums redaktion og tegnestue ved Poul Hansen, Inge-Marie Høi, Charlotte Clausen, Trine Poulsen og Theis Andersen.

Ud over de ansatte har 368 frivillige kvadratundersøgere foretaget omfattende, standardiserede registreringer i et eller flere af projektets kvadrater. Endelig, men ikke mindst, har mange hundrede privatpersoner indberettet oplysninger til atlasset.

Vi skal hermed rette en varm tak til alle involverede i Projekt Dansk Pattedyratlas, herunder en særlig tak til Aage V. Jensens Fonde for det finansielle grundlag.

Hans J. Baagøe Lektor, lic.scient., kurator for pattedyrsektionen Zoologisk Museum Staens Naturhistoriske Museum København

Thomas Secher Jensen Museumsdirektør, lic.scient. Naturhistorisk Museum Århus

Hans J. Baagøe

.

Thomas Secher Jensen

.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig