En række danske dyre- og plantegruppers udbredelsesforhold er inden for de seneste år blevet kortlagt gennem såkaldte atlasprojekter. Det drejer sig om bl.a. fugle, padder, svirrefluer, tæger og højere planter samt et igangværende projekt om ferskvandsfisk. Derimod er udbredelsen af danske pattedyr hidtil kun kortlagt i detaljer for flagermusenes og en række enkeltarters vedkommende. Hele artiklen