En række danske dyre- og plantegruppers udbredelsesforhold er inden for de seneste år blevet kortlagt gennem såkaldte atlasprojekter. Det drejer sig om bl.a. fugle, padder, svirrefluer, tæger og højere planter samt et igangværende projekt om ferskvandsfisk. Hele artiklen