Ud over de karakteristiske striber kendes stribet delfin på det hvide, liggende V på siderne.

.

Stribet delfin.

.

Stribet delfin, Stribet delfin er en sydlig oceanisk strejfer, der inden for de seneste år har optrådt hyppigere i den sydlige Nordsø. Den er med sikkerhed konstateret to gange i danske farvande. Stribet delfin hedder på latin Stenella coeruleoalba; navngivet af Meyen, 1833.

Kortlægning i atlasperioden 1984-2003

Udbredelseskortet er tegnet på grundlag af indberettede strandinger og observationer til Zoologisk Museum og Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Forekomst i atlasperioden

I disse år er stribet delfin fundet strandet mellem Rødhus og Blokhus i 1998 (et levende dyr, der måtte aflives) (Kinze et al. 2000) og observeret en enkelt gang syd for Anholt i 2001. I 1998 og 1999 svømmede et blandet artspar (en stribet delfin sammen med en almindelig delfin) fra Oslo Fjord ned langs den svenske Kattegatkyst helt ind til Gdansk-bugten ved den polske kyst. Det er overvejende sandsynligt, at dyrene er svømmet gennem danske farvande. Allerede i 1987 fandt man et individ af stribet delfin ved Varberg på den svenske Kattegatkyst.

Forekomst før atlasperioden

Der er ikke andre belæg for tidligere fund i Danmark end nogle knogler fra Atlantikum for ca. 6.000 år siden. Et recent kranium på Zoologisk Museum fra 1900 stammer muligvis fra Øresund, og kranierne af to dyr, der skulle være fanget i Kattegat i 1840'erne, findes på Lunds Zoologiske Museum i Sverige. Derfor har der muligvis også tidligere været periodiske forekomster.

Udbredelse

Forekomst af stribet delfin i Danmark 1984-2003 i 10 × 10 km UTM-kvadrater, baseret på strandinger og observationer.

.

Stribet delfin forekommer overalt i verdens subtropiske og tropiske havområder. Den blev første gang beskrevet fra La Plata-flodens munding i Sydamerika. I Europa er den især kendt fra Middelhavet og Biscayen.

Frem til 1968, da der første gang blev fundet et individ ved den hollandske kyst, var stribet delfin ganske ukendt i Nordsøen og Østersøen. Siden er antallet af strandinger og observationer steget støt i hele Nordøstatlanten, og dyr er fundet strandet ved både Sveriges, Norges, Islands og Færøernes kyster (Syvertsen et al. 1999). Arten har endog vist sig ved den vestgrønlandske kyst, idet den Holbølls delfin, der kun er kendt i et eksemplar, er blevet ombestemt til en ung stribet delfin (Van Bree 1973).

Biologi

Stribet delfin er en subtropisk sydlig art, der økologisk minder om hvidskævingen, dvs. den er oceanisk og foretrækker at opholde sig længere til havs. Flokkene er normalt på under 500 dyr og i gennemsnit på omkring 100. Der findes flokke af ungdyr, flokke af voksne dyr og blandede flokke. De to sidstnævnte kan yderligere opdeles i ynglende flokke og ikke ynglende flokke. Ungerne forlader efter fravænningen voksenflokken og slutter sig til en flok af ungdyr.

Adfærden i overfladen er typisk for delfiner med spring og ridning på bovbølger. Stribet delfin formår antagelig at dykke ned til flere hundrede meter i op til 20 minutter, men detaljerede oplysninger findes ikke. Blandede flokke med andre delfinarter ses undertiden. I 1998-99 slog en stribet delfin følgeskab med en almindelig delfin på sin vej ind i Østersøen.

Begge køn bliver kønsmodne, når de er mellem 5 og 9 år gamle. Parringer og fødsler finder sted om foråret, efteråret og vinteren. Der fødes en unge hvert tredje eller fjerde år. Drægtigheden er på ca. 12 måneder. Diegivningen varer 18 måneder. Føden består af blæksprutter og fisk, mens naturlige fjender er spækhuggeren og store hajer.

Forvaltning, trusler og status

Stribet delfin hører til det sydlige subtropisk-tempererede og atlantiske islæt i den danske hvalfauna (Kinze et al. 2001). Artens opdukken i de indre danske farvande sammen med det stigende antal fund af almindelig delfin tyder på en øget indstrømning af atlantisk vand til Østersøen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der under tidligere perioder med indstrømning af atlantisk vand, fx fra 1937 til 1952, også har været en forekomst af stribet delfin. En eventuel dokumentation heraf må afvente historiske granskninger.

Danmark har ved undertegnelsen af Småhvalsaftalen (ASCOBANS) forpligtet sig til såvel forsknings- som forvaltningsmæssige aktiviteter, der er nøjere udspecificeret i Beredskabsplanen vedrørende Havpattedyr og Havfugle (Jepsen 1997). Med hensyn til stribet delfin bør denne forpligtelse udmøntes i sikringen af alle relevante oplysninger fra strandede og dødfundne dyr for herved at bidrage til regionale og internationale forsknings- og forvaltningstiltag.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig